Visie

Je kunt niet aan je gezondheid werken zonder innerlijk te reizen.

Gezondheid definieer ik als de balans tussen een gezond lichaam (fysiek), een heldere geest (mentaal/ intellectueel) en een vervulde ziel (emotioneel/spiritueel).

Er zijn vele ziens- en behandelwijzen die óf het lichaam óf de geest óf de ziel als uit- en ingangspunt kiezen. Zoals de reguliere gezondheidszorg, bewegings- en voedingsleren, NLP, mindfullness, yoga, religies, meditatie. Daarnaast zijn er nog zienswijzen die de externe omgevingsfactoren primair als beïnvloedend zien op het welzijn, zoals o.a. de milieu- en stralingsdeskundigen. Voor mij zijn allen waar- en waardevol en is de ‘kip/ ei’ vraag slechts individueel te beantwoorden. Dat lichaam, geest en ziel een eenheid vormen en elkaar beïnvloeden blijkt voor mij uit oeroude spreekwoorden en gezegden: wat heb je op je lever? En waar kan jij nou niet voor door je knieën gaan?

De kapstok en verbinding vormt voor mij de kwantumfysica. Waarbij uitgegaan wordt dat alles bestaat uit cellen en energie (trilling). Voeding en beweging beïnvloeden die trilling (fysiek), net als een mooie of negatieve gedachte (geest), als ook een (on)bevredigd gevoel (ziel). Door trilling te meten (via Bioresonantie) kan ik helpen vaststellen waar het stagneert om vervolgens via een behandelplan jouw IK weer in stroming te brengen. Door zelf te stromen kan je goed zijn voor anderen en je omgeving. Immers wat je niet hebt, kan je niet geven.

Het pad van gezonde zorg voor je IK is verreweg van eenvoudig, …. het vraagt om lef, moed en discipline om te handelen. Laatst las ik ergens: ‘ het meervoud van lef is leven’ en ‘zonder daadkracht is inzicht niets’…