Bioresonantie

Zitten we op de juiste golflengte?

Waarvoor helpt het?

Een Bioresonantie behandeling helpt ziekmakers als bacteriën of virussen uitschakelen, hormonen en enzymen repareren, schimmels en parasieten verdwijnen, psychische trauma en stress verdrijven.  Bioresonantie verbetert het immuunsysteem en maakt het lichaam minder vatbaar voor ongunstige invloeden en aandoeningen. De Bioresonantie behandeling zet het lichaam aan tot herstel, waarbij zowel acute (bijvoorbeeld blaasontsteking) als chronische klachten (bijvoorbeeld artrose) kunnen worden behandeld.

Wat is het?

Het gezegde: ‘op dezelfde golflengte zitten’ beschrijft de kern van Bioresonantie. Ook telepathie, een affirmatie, een gebed, zijn vormen van Bioresonantie (=natuurlijk meetrillen).

Overal in de natuur (bio) komen trillingen voor, zowel grote (aardbevingen) als kleine (atoom/molecuul/celtrillingen). Als mens bestaan we uit miljoenen cellen die samen weefsels en vervolgens organen vormen, die (mee) trillen (resoneren). Wanneer die trillingen verstoord raken, raakt het lichaam uit balans en kan energie niet meer goed doorstromen. Organen werken niet meer zoals het hoort. Er ontstaan klachten en ziektes kunnen het gevolg zijn.

Hoe werkt het?

Met behulp van het Bioresonantie apparaat ontvangt het lichaam de gezonde frequentie van een orgaan. Met behulp van de Biotensor kunnen de elektrische stroompjes (trillingen) van het lichaamsorgaan zelf worden gemeten. Net als met muziek stemvorken zullen de frequenties met elkaar meetrillen als zij overeenkomen. Zo niet wordt duidelijk welk orgaan of deel van het lichaam verstoord is.

Het apparaat kan vervolgens de benodigde trilling doorgeven in de juiste polariteit (+/-). Hierdoor worden blokkades (oftewel negatieve energie) opgeheven en zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen.

Per keer wordt een programma gedraaid met de frequenties die bij de bodycheck er als verstoord uitkwamen. Zo’n behandeling duurt variërend een half uur tot een uur.

Acute klachten kunnen vaak snel verlicht worden met zo’n 3-5 behandelingen. Chronische klachten en reeds jarenlang in het lichaam aanwezige verstoringen verlaten helaas vaak ook trager het lichaam of kunnen ‘slechts’ gestabiliseerd worden (voorkomen van erger).

Een Bioresonantie behandeling kan goed gecombineerd worden met één van de andere behandelingen.